Anders Henriksson

Hur presenterar du dig själv kortfattat?
Jag föddes 1954 och bodde i Hökön i nordöstra Skåne tills jag var 15 år. Där präglades jag på barrskog och myrlandskap och där väcktes mitt natur- och fotointresse. I mitt vuxna liv har jag ett förflutet som lärare i biologi och kemi, först på gymnasieskolan i Eslöv och senare i Helsingborg. Sedan 1999 har jag dock arbetat heltid tillsammans med min fru Gunilla i vårt företag Picta Natura AB. Vi producerar text och bild kring temat natur och naturvetenskap. Arbetsplatsen finns i anslutning till bostaden i Kullabygdens Jonstorp. Där har vi även försökt fostra två döttrar som nu är vuxna.

Hur många år har du fotograferat och hur startade det hela?
Som tonåring inspirerades jag av min moster som arbetade i en fotoaffär och var ateljéfotograf i Älmhult. Hon lärde mig mörkrumsteknik och jag fick framkalla kundernas bilder. 1978 reste jag med natur- och fotointresserade vänner till Kenya. Sedan kände jag ett sug efter resor som botades med utflykter till bl.a. Sydamerika, Alaska, Rwanda, Australien, Nya Zeeland och Kina. Under resorna fotograferade jag flitigt för att sedan använda bilderna till föredrag och tidningsartiklar. Jag gjorde även pedagogiskt material i form av ljudbildband till förlaget Pogo. År 1995 gav jag ut min första lärobok i biologi och numera fotograferar jag främst på hemmaplan till egna och andras böcker.

Hur ser en bra bild ut i dina ögon?
Det beror på sammanhanget. Inom mitt arbetsområde ska bilden fungera som diskussionsunderlag, väcka nyfikenhet eller underlätta förståelsen av en text. I andra sammanhang strävar man efter bilder som berör och väcker associationer. Det krävs dock alltid att kompositionen inte stör syftet och att ögat vill stanna kvar i bilden.

Vad är typiskt för just dina bilder?
Jag fotograferar huvudsakligen dokumentärt men försöker göra detta alltmer kreativt. Det är en svår utmaning och mycket återstår att lära. Mina favoritmotiv växlar, men jag förknippas nog främst med makrobilder.

Du har ett särskilt förhållande till djur och natur, vill du förklara lite mer?
Jag har alltid lockats av fältbiologi och friluftsliv. Periodvis har fågelskådningen tagit mycket tid, men jag har även haft växt-, grod-, plankton- och småkrypsperioder. Jag är med andra ord nyfiken på mycket.

Vad är viktigast för dig i ditt fotograferande?
Jag vill skildra den biologiska mångfalden i närmiljön och locka andra till egna upptäckter i naturen.

Hur länge har du varit medlem i Photonatura? Vilken betydelse har medlemskapet haft för dig som naturfotograf?
Jag blev medlem först 2010. Redan under de första medlemsträffarna infriades mina förväntningar angående möten med inspirerande fotografer. 

Finns det något särskilt minne eller någon händelse i föreningen som du vill berätta om?
Det var spännande att följa föreningens produktion av sin första bok. De medlemmar som höll i trådarna till detta projekt gjorde en imponerande insats.

Har du gjort böcker/ föreläsningar/ utställningar?
Jag har skrivit och till stora delar illustrerat 10 läroböcker som nu används i grund- och gymnasieskolan. Det är kursböcker i biologi, naturkunskap och kemi. På grund av tidsbrist blir det numera bara enstaka föreläsningar och bildvisningar. Jag har ännu inte haft någon egen utställning, men jag har deltagit i samlingsutställningar. Just nu är jag representerad på Naturhistoriska riksmuseet.

Hur ser dina framtidsplaner ut i ditt fotograferande?
Jag kommer att vara fullt sysselsatt med läromedelsproduktion under de närmaste åren. Sedan hoppas jag på utgivning av någon mer fotografiskt inriktad bok. Jag har redan vissa planer för detta, men framtiden får utvisa vad de leder till.

Kan du nämna några fotografer som inspirerar dig?
Jag är även medlem i Naurfotograferna och där, liksom i Photonatura, finns många fotografer vars bilder jag gärna återkommer till. I Sverige finns även flera nya, innovativa fotografer. Bland dessa kan jag nämna John Hallmén som kombinerar sina intressen för teknik, foto och insekter till att göra fantastiskt detaljrika och vackra makrobilder. På den dokumentära sidan tog jag tidigt intryck av Åke Sandhalls ambitiösa och systematiska arbeten.

Har du några råd till de som just börjat med fotografi?
Tänk igenom dina bildidéer och vad du vill förmedla så att du kan planera och t.ex. invänta rätt ljus för dina motiv. Fotografera mycket! Tålamod, kunskap om motiven och tanke på komposition är viktigare än dyr fotoutrustning. Glöm inte stativet.

Har du exempel på favoritbilder bland dina egna bilder?
Mina favoritbilder är färgade av personliga minnen och är mindre intressanta för andra. Därför passar jag på den här frågan.

 

www.pictanatura.se