Bli medlem

PhotoNatura väljer in nya medlemmar på årsmötet i januari varje år. Om styrelsen finner det lämpligt kan även ett extra inval ske på första höstmötet i augusti. Ansökan sker via föreningens webb baserade ansökningsformulär. Bifogat till ansökan lämnas 100 bilder i digital form. Vid PhotoNaturas årsmöte i januari, avgörs via votering om sökande ska bli invald. För att bli invald krävs  70 % av de närvarande medlemmarnas gillande. Det är en fördel om referenser finns till medlemmar i PhotoNatura. Sista ansökningsdag för ordinarie inval på årsmötet är den 1 december. Ansökningsavgift 200 kr.

Intygande om äkthet och bildredigering
Den som ansöker till PhotoNatura skall också skriftligen intyga att han eller hon själv har tagit bilderna samt inte har manipulerat bilderna i något avseende.Se dock nedan vad som anges för bildredigering. PhotoNatura önskar också att sökande skriftligen intygar att han/hon själv har redigerat bilderna och inte delegerat detta.

Bildformat
Vi vill att du presentera dina bilder för oss i digital form, anpassad till föreningens digitalprojektor. Antalet skall vara 100 unika bilder. Vi vill att du märker bildernas filnamn med ditt namn och löpnummer i den ordning som du önskar att vi betraktar bilderna. Bilderna får vara redigerade enligt principen ”traditionellt mörkrumsarbete”. Minst 70% av originalbilden skall finnas kvar vid en eventuell beskärning. Ev. avsteg skall tydligt anges med förklaring. Bildformatet är JPG i högsta kvalité, färgrymd sRGB. Bildens maximala storlek på bredden är 1400 pixlar och maximal storlek på höjden är 1050 pixlar. Vi vill att ni utnyttjar maximal storlek på endera hållet. PhotoNatura förbehåller sig rätten att kräva in RAW-filer av valfria ansökningsbilder.

Tips till sökande
PhotoNatura har som ambition att knyta till sig fler aktiva och intresserade medlemmar. Föreningen söker både etablerade, erfarna naturfotografer och unga, utvecklingsbara talanger som vill utvecklas i en kreativ miljö. För alla sökande ger vi rådet att verkligen tänka igenom vilka bilder du vill söka in med. Visa inte alla typer av bilder och motiv som du fotograferar utan koncentrera dig på de motivområden som du anser dig behärska. Naturfotografering handlar mycket om personlig stil och vi vill att det ska märkas i invalsbilderna. Ingen fotograf är nämligen bra på allting. Ta gärna hjälp av någon erfaren naturfotograf med urvalet – det ger ofta bra resultat. Självklart står vi som redan är medlemmar i förening till din tjänst om du har frågetecken eller vill ha tips för din ansökan.

Ansökan om medlemskap
Skicka mail till ansokan@photonatura.se för att få inloggningsuppgifter till föreningens ansökningsformulär.
Har du redan fått inloggningsuppgifter kan du gå vidare här