Böcker

Nära är PhotoNaturas andra gemensamma bok.
Lanseras november 2013. Klicka på bilden för mer info.
nära2
#1 är bildgruppen PhotoNaturas första gemensamma bok.
(Klicka på bilden för mer info)


Boken är makulerad och säljs inte länge, mer info här

Böcker utgivna av PhotoNaturas medlemmar
Annette Seldén
Anders Henriksson
Patrik Leonardsson
Brutus Östling
Anita Campbell
Tobias Dahlin
Jarl von Schéele

 

© Allt material på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt