Press

Här publicerar vi Pressmeddelande, logotyp och bilder för pressändamål, pressmeddelande och övrig information om vår verksamhet.
Vår logotyp finns för mörk eller ljus bakgrund, för att ladda ner vår grafiska profil klicka här.

P R E S S M E D D E L A N D E
2013-10-20  PhotoNaturas nya bok PN#2 ”Nära”   Pressutskick_Nära_PN#2  Kontakta oss vid behov av bilder.
2011-09-04: Terje Hellesø erkänt omfattande bildmanipulationer
2011-09-08: Terje Hellesø beslutar att lämna föreningen
2011-09-23: PhotoNatura drar in bok efter misstanke om bildfusk