PhotoNaturas – Fotoböcker

Personligt – Tanken bakom bilden är bildgruppen PhotoNaturas tredje gemensamma bok. Pris 195 kr.
En ovärderlig källa till hundratals år av samlad erfarenhet som ger dig en djupare förståelse för naturfotografi.


Har du någonsin velat förstå hur en naturfotograf tänker? Nu är det fullt möjligt! I denna bok har 34 av södra Sveriges främsta naturfotografer samlat några av sina bästa bilder tillsammans med egenförfattade texter om varje bild. Läs om fotografernas kreativa och unika tankar. Inspireras av berättelser om fotograferingsögonblicket, hur bildsituationen uppkom, kompositionen, stämningen, ljuset och känslan som fotografen hade som mål att skapa. I vissa fall får du även en historia om själva platsen där bilden togs. Boken är fängslande även för dig som inte fotograferar och som enbart vill njuta av bilderna i sig. Men för dig som delar vår passion är boken en ovärderlig källa till hundratals år av samlad erfarenhet som ger dig en djupare förståelse för naturfotografi. Sätt dig in i tankarna hos PhotoNaturas naturfotografer, utveckla din kreativa process och ta några steg mot att själv skapa starkare bilder som berör på djupet.
Bokformatet är 24 X 31 cm – 168 sidor
Kontakta PhotoNatura för att köpa boken.


Nära är bildgruppen PhotoNaturas andra gemensamma bok. Pris 100 kr. Den visar bilder tagna i medlemmarnas hemmamarker runt om i södra Sverige. Miljöerna är ibland oansenliga, långt från guideböcker och nationalparker, men rymmer likväl oändligt med fotografiska möjligheter.


Boken vill slå ett slag för den närproducerade naturbilden, i kontrast till färgglada vyer från andra sidan jordklotet. Det är en bok med stora skönhetsvärden som också för en diskussion om naturfotografins villkor och tillstånd. Nära innehåller jämte det rika bildmaterialet även fem artiklar där sammanlagt tio av föreningens medlemmar i dialogform diskuterar naturfotografins villkor och möjligheter.

På vår hemsida finns det exklusivt bonusmaterial som inte rymdes i boken. Bland annat ytterligare en artikel med Patrik Larsson och Magnus Persson, berättelsen om hur Nils Elgqvist lyckades ta sin unika lodjursbild och ett 50-tal bilder som av olika anledningar inte fick plats mellan pärmarna men som är för bra för att inte visas. Webbsidan med bonusmaterial kräver lösenord, det finner man i boken.

Kontakta PhotoNatura för att köpa boken.

Fakta om boken
Copyright © 2013 PhotoNatura ekonomisk förening
Format: 210×225 mm
Antal sidor: 168
Redaktion: Martin Borg, Erland Leide, Johnny Palmér, och Sven Persson
Foto: © Respektive fotograf
Artikeltexter: Marie Kantermo och Ola Karlsson
Övriga texter: Martin Borg
Omslagsbild: Stefan J Nilsson, Sångsvan, Hornborgasjön, Västergötland.
Baksidesbild: Magnus Persson, Vilshärad, Halland
Grafisk form: Louise Persson/swelo.se
Repro: Sven Persson/swelo.se
Inlaga: 150 g Multi Art Silk
Tryck: Elanders, 2013
ISBN: 978-91-637-4101-2

meny 1
meny 3
meny6


.