by
on
under
Permalink

PhotoNatura – #2 Nära

kr100.00

Fakta om boken
Copyright © 2013 PhotoNatura ekonomisk förening
Format: 210×225 mm
Antal sidor: 168

Redaktionsgrupp: Martin Borg, Erland Leide, Johnny Palmér, och Sven Persson
Foto: © Respektive fotograf
Artikeltexter: Marie Kantermo och Ola Karlsson
Övriga texter: Martin Borg
Omslagsbild: Stefan J Nilsson, Sångsvan, Hornborgasjön, Västergötland.
Baksidesbild: Magnus Persson, Vilshärad, Halland
Grafisk form: Louise Persson/swelo.se
Repro: Sven Persson/swelo.se
Inlaga: 150 g Multi Art Silk
Tryck: Elanders, 2013
ISBN: 978-91-637-4101-2

Frakt 1 st personligt 105
Frakt 2 st Personligt 148
Frakt 5 st Personligt 225
Frakt 1 st Nära 41
Frakt 1 st Personligt + 1 st Nära 148
   
Frakt Utomlands tillägg till  ovan 96

Beskrivning

Nära är bildgruppen PhotoNaturas andra gemensamma bok. Den visar bilder tagna i medlemmarnas hemmamarker runt om i södra Sverige. Miljöerna är ibland oansenliga, långt från guideböcker och nationalparker, men rymmer likväl oändligt med fotografiska möjligheter.

Boken vill slå ett slag för den närproducerade naturbilden, i kontrast till färgglada vyer från andra sidan jordklotet. Det är en bok med stora skönhetsvärden som också för en diskussion om naturfotografins villkor och tillstånd. Nära innehåller jämte det rika bildmaterialet även fem artiklar där sammanlagt tio av föreningens medlemmar i dialogform diskuterar naturfotografins villkor och möjligheter.

På vår hemsida finns det exklusivt bonusmaterial som inte rymdes i boken. Bland annat ytterligare en artikel med Patrik Larsson och Magnus Persson, berättelsen om hur Nils Elgqvist lyckades ta sin unika lodjursbild och ett 50-tal bilder som av olika anledningar inte fick plats mellan pärmarna men som är för bra för att inte visas. Webbsidan med bonusmaterial kräver lösenord, det finner man i boken.