Om/PN

Om Photonatura
PhotoNatura verkar för att utveckla naturfotografi inom ett sunt bildetiskt ramverk. Gruppen har alltid legat i framkant vad gäller gränsöverskridande naturbilder och har ofta ena foten i ett rent konstnärligt uttryck. Genom att välkomna nytänkande och individuella uttrycksformer vill vi skapa en kreativ och utmanande miljö där medlemmar stimuleras till att utveckla sitt fotograferande.

PhotoNatura har en strikt bildetisk policy och arbetar aktivt med att förespråka transparens i den naturfotografiska processen. Vi är övertygade om att moralisk ärlighet kring naturbilder gagnar såväl fotografer, allmänhet som naturen självt. Att ta hänsyn till naturen som vi fotograferar är en självklarhet för alla medlemmar i PhotoNatura.

I PhotoNatura finns många av södra Sveriges främsta naturfotografer. Yrkesverksamma fotografer, semiproffs och amatörer förenas för att utbyta idéer, erfarenheter samt genomföra gemensamma projekt så som bokutgivningar, utställningar, bildspel och föredrag. Många medlemmar är även själva aktiva som författare eller kursledare och kan ofta ses som föredragshållare och utställare på Nordens största naturfotofestivaler.

PhotoNatura har en ambition att knyta till sig fler aktiva och skickliga naturfotografer för att ytterligare stärka gruppen som helhet. Höga inträdesvillkor ställer krav på sökande fotografer men som medlem har man möjlighet att genom en ständig diskussion kring naturbilder ta del av en fantastisk och kreativ miljö som sporrar till att utveckla hela synen på fotografering i vår underbara natur.

Historia
PhotoNatura grundades 1988 av fyra entusiaster i Ängelholm. De tyckte att intresset för natur- och landskapsbilder var alldeles för svagt i sina dåvarande fotoklubbar och ville istället skapa en kreativ och inspirerande miljö för att kunna utvecklas som naturfotografer. De fyra pionjärerna (Staffan Andersson, Anders Borggren, Terje Hellesø och Ola Olsson) följdes snart av fler hungriga eldsjälar och de första åren präglades av en oerhörd entusiasm och snabb utveckling. Namn och stadgar antogs under hösten 1988 då också Jarl von Schéele och Per Holm anslöt till gruppen. Den förste som valdes in efter ansökan var Håkan Liljenberg i december 1989.

Verksamhet Idag består PhotoNatura av ett 50-tal fotografer från södra Sverige. Vi träffas ungefär åtta gånger per år för att se på inspirerande bildvisningar och diskutera varandras bilder. Bilddiskussionerna har visat sig vara ett oslagbart pedagogiskt instrument och är ett centralt inslag under mötena. Vi anordnar även regelbundet gemensamma fotoresor.

Styrelsen
Ordförande, Leif Elison 
Sekreterare, Eva Danelius
Kassör, Johnny Palmér
Ledamot, Magnus Wallon
Ledamot, Frode Wendelbo
Suppleant, Erland Leide
Suppleant, Håkan Liljenberg

Kontakta styrelsen: styrelse@photonatura.se

Webbansvarig, Leif Elison
leifelison@gmail.com

PhotoNaturas grafiska profil&logotyp
Här kan du ladda ner logotyp för pressändamål, pressmeddelande och övrig information.
Vår logotyp finns för mörk eller ljus bakgrund, för att ladda ner vår grafiska profil klicka här.