Jarl Von Scheele

Jarl Von Scheele är född i Malmö och bor sedan länge i Ängelholm. Som aktiv ornitolog började han fotografera fåglar 1971. Hans bildarkiv idag domineras av naturbilder på såväl stort som smått men rymmer även kulturbilder från sina resor. Fåglar är fortfarande favoritmotiv. Som pensionär kan han nu på heltid fotografera, arbeta med sina bilder, hålla föredrag, leda fotokurser och göra utställningar. En eller ett par utrikesresor per år brukar Jarl göra bl.a. för att få inspiration och hämta material till föredrag. Annars söker han helst sina naturmotiv i hemmamarkerna i Skåne. Jarl  är medlem i bildbyrån Naturbild/Johnér, FK Kamera, bildgruppen PhotoNatura och Naturfotograferna.

Se mer utav hans bilder på hemsidan och blogg.
 www.jarlvonscheele.se
kontakta honom på, Epost: vonscheelejarl@gmail.com