Medlemsmöte 12 april

Bild: Jukka Lausmaa

Denna gång hade vi vårt medlemsmöte en tisdag för omväxlings skull. Även denna gång via Zoom.

Mötet inleddes med en inspirerande bildföreläsning av Thomas Jågas. Han berättade lite om sitt arbete som kommunbiolog i Falun, med både bevarande av känsliga miljöer och om restaureringsarbete i sin närmiljö.
Thomas visade läckra bilder från Dalarna med dess lågfjälls biotoper. Arter som porträtterades var bl.a. tretåig hackspett, olika ugglor (sparv-, pärl-, slag- samt lappuggla). Han hade också ägnat mycket tid att studera och naturligtvis fota lavskrika och järpe. Fåglarna fotades ofta så man kunde få ett intryck av deras livsmiljö och ekologi. Både fåglar och blomster satte i sitt biologiska sammanhang. En del fin och sällsynta orkidéarter visades. Vi tackar Thomas för en suveränt föredrag och har ni inte sett hans bok Fjällnära ljus rekommenderar vi er att göra det.

Så lite prat om kommande aktiviteter av styrelsen.

Kvällen avslutades med sedvanlig bildkväll. Det var inget tema denna gång och vi hade bara en bild med vardera så det fanns gott om tid att gå in på djupet i diskussionerna och njuta av bilderna.