P R E S S M E D D E L A N D E

PhotoNatura makulerar bok efter misstanke om bildfusk

Föreningen PhotoNatura, där fotografen Terje Hellesø tills nyligen var medlem, har beslutat att makulera den återstående upplagan av boken PhotoNatura #1, utgiven våren 2011. I boken medverkar Terje Hellesø med en text och sex bilder varav flera är starkt misstänkta för att vara manipulerade. Sedan tidigare fanns ett beslut att stoppa försäljningen. Efter en extra
föreningsstämma beslutades dessutom att makulera och kassera de återstående 1 300 böckerna med ett försäljningsvärde över 100 000 kr. Den ekonomiska förlusten hamnar hos utgivaren, PhotoNatura Ekonomisk förening.

PhotoNatura tar på starkast möjliga vis avstånd från Terje Hellesøs agerande. Det gäller såväl manipulationen av bilderna, stölden av originalbilderna han använt vid manipulationerna, hans konsekvent osanna texter till bilderna samt hans svek och lögner mot kollegor och vänner.

Styrelsen i PhotoNatura
Kontaktpersoner:
Sven Persson (ordf. PhotoNatura ek. för.): 0705-38 55 45
Stefan Andersson (ordf. PhotoNatura): 0709-16 63 52

https://www.photonatura.se/