PhotoNatura – Med Naturbilden I Fokus

PhotoNatura
För sydsvenska naturfotografer sedan 1988.

PhotoNatura är större och mer verksam än någonsin med sina 40 talet medlemmar, samtliga aktiva fotografer med en strävan att både förvalta och utveckla naturfotografins olika uttrycksmöjligheter. Höga inträdeskrav och en ständigt pågående diskussion kring både kreativa och tekniska frågor skapar en stimulerande miljö som sporrar till nyskapande bilder och utvecklande insikter.

PhotoNatura har alltid legat i framkant när det gäller gränsöverskridande naturbilder och har ofta ena foten i ett rent konstnärligt uttryck. Takhöjden är generös och allt från rent dokumentära bilder till abstrakta formexperiment tas på lika stort allvar. I botten finns dock alltid omsorgen om de unika natur- och miljövärden som möjliggör hela vår verksamhet. Föreningen har en strikt etisk policy som tydligt slår fast vad som inte är tillåtet för en medlem i PhotoNatura. Vi arbetar aktivt för att länka samman hela den naturfotografiska processen mellan ögonblicken ute i naturen och efterarbetet vid datorn till en moraliskt ärlig helhet som gagnar såväl fotografer, allmänhet som naturen självt.

I PhotoNatura ingår yrkesverksamma fotografer, semiproffs och amatörer. Föreningen sysslar mycket med gemensamma projekt, bl.a. böcker, utställningsverksamhet, bildspel och föredrag. Flera av PhotoNaturas medlemmar skriver artiklar och producerar egna böcker.

© PhotoNatura, allt material på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.