PhotoNaturas Årsmöte söndagen 25 januari

Söndagen 25 januari hölls PN årsmöte, den här gången i Helsingborgs fotoklubbs trevliga lokal. Dagordningen innehöll såväl formaliteter som trevliga punkter som bildspel, inval och god mat.

Viktor Sundberg valdes in som ny styrelseledamot och till ny sekreterare valdes Jukka Lausmaa. Förutom dessa, består styrelsen under 2015 består av Thorsten Klint (ordförande), Johnny Palmer (kassör) och Marie Kantermo.  Avgående styrelseledamot och sekreterare Anita Campbell tackades för sina fina insatser i styrelsen.

Utöver styrelse, tillsattes ett antal andra funktioner och arbetsgrupper för kommande projekt  och de första planerna för PNs vår- och höstexpeditioner lades.

Sven Persson informerade om det kommande PN Naturfotografisk seminarium som går av stapeln i Svalöv den 14 mars. Intresset för seminariet är stort och Sven räknade med att det skall bli fullt hus. Under 2014 har PN ökat sin närvaro på sociala medier, senast på Instagram. Josefine Nilsson gav en kort information om hur Instagram fungerar och hur man kan använda taggar och andra finesser.

Ett av mötets höjdpunkter var visningen av bildspelet Jorden runt på 30 dagar, som ursprungligen visades på Naturfotofestivalen i Hässleholm i mars 2014 till levande musik av kammarorkester.  Eftersom kammarorkestern inte hade möjlighet att närvara denna gång, så presenterades bildspelet denna gång av Anita Campbell med inspelad musik. Anita skall ha en stor eloge för det fina arbete hon gjort med att sätta ihop bildspelet. Visningen var mycket uppskattad av samtliga, särskilt de som inte haft möjlighet att närvara på den ursprungliga visningen.

En viktig punkt på PN’s årsmöten är inval av nya medlemmar. I år valdes Elisabeth Liljenberg in som enda ny medlem. Vi välkomnar Elisabeth in i PN och ser fram mot att träffa henne på kommande möten och aktiviteter!