Medlemsmöte 22 februari 2015

01_Peter

Bild: Peter Nilsson

PhotoNaturas medlemsmöte i februari hölls som sedvanligt i Hässleholm.

Kvällen inleddes med information från styrelsen och en avstämning inför den Naturfotografiska dagen som PhotoNatura höll den 14 mars.

Brutus Östling tog därefter över ordet och berättade om sin resa till Svalbard. Han följde med en isbjörnsforskningsexpedition med norska forskare. Det var verkligen en intressant berättelse och till den fick vi se många spännande bilder.

Ulf Malm inledde också en diskussion om naturfotografin i största allmänhet. Vad menar vi med att en bild är kreativ och nyskapande?

Kvällen avslutades med bildkväll, där varje deltagare visade upp bilder som diskuterades under ledning av Marie Kantermo. Vi utgick från fotografens beskrivning av tanke, idé eller mål med bilden och diskuterade sedan hur väl dessa återspeglades av bilden.

Bildkvällsbilderna ser ni här nedan.