PhotoNatura medlemmar föreläser på fotofestival i Eslöv 2015

Flera PhotoNatura medlemmar föreläser på Fotofestival i Medborgarhuset, Eslöv den 7 november 2015. En festival som är värd att besöka.
Mer info här: http://www.eslovsfotoklubb.se/


Följande PhotoNatura medlemmar möter du:
Felix Heizenberg
Johan Schmitz
Camilla Noresson
Elisabeth Liljenberg