Medlemsmöte 21 februari 2016

Anders Henriksson, Ljusreflex i blåmusslans pärlemor
Foto: Anders Henriksson

Söndagen 21 februari var det så dags för årets första medlemsmöte.
 

Vår nya medlem Bengt-Ove Birgersson höll sitt EGO-föredrag. Trots datorkrasch som gjorde att han inte kom åt det han tänkt visa hade han lyckats fiska fram bilder som visade vilken bildstil han tycker bäst om. Fina bilder från bla sin närmiljö och Innerdalen i Norge.

Anders Henriksson visade sina sen upp sina nya bilder på Trollsländor. Under förra året började han fotografera och lära sig om trollsländor och har redan lyckats föreviga många olika arter. Han delade med sig av sina nya erfarenheter och upplevelser i sländornas värld.

.

Vi fick en förhandsvisning av bildspelet som rullade på Skånsk Naturfotofestival. Karlo och Johnny har satt ihop bildspelet och Magnus har gjort musik till. Bildspelet gästades av många besökare på fotofestivalen.

Styrelsen informerade om PhotoNaturas interna saker och så hann vi med en god fika därtill.

Sen blev det bildvisning igen. Karlo hade satt samman medlemmarnas bilder från resan till Hanö i maj 2015. Väldigt roligt att se att det blev en sådan varierande bildskörd från en och samma plats. Lysande exempel på hur olika inriktning vi har i vårt fotograferande i föreningen.

Jukka förmedlade bildgruppens tankar kring hur vi kan utveckla våra bilddiskussioner. Vid detta möte testade vi att ta med färre bilder så man kunde gå in i djupare och längre diskussioner om bilderna. Blev intressanta diskussioner.