PHOTONATURAS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN 29 JANUARI 2017

SkÑralid_170128_0123sjbStefanJNilsson
Foto: Stefan J Nilsson

Söndagen 29 januari hölls PN årsmöte vilket det här året hölls på Skäralids Restaurang som ju bekant ligger i Söderåsens Nationalpark.

Med den slående vackra naturen alldeles intill så samlades några morgonpigga medlemmar för att fotografera i gryningen innan årsmötets början. Det var en något dimmig och kall morgon med frostbitna löv på sina ställen. 

Dagordningen innehöll såväl formaliteter som trevliga punkter såsom diskussioner om projekt, inval och mycket god mat.

Ordförande Thorsten Klint redovisade den gedigna årsberättelsen. Den visade verkligen vilken hög aktivitet det är på PN:s medlemmar. Många aktiviteter kan man läsa om här på hemsidan och 2017 tenderar att bli lika aktivt.

Nils Elgqvist och Camilla Noresson valdes in som nya styrelseledamöter och till ny sekreterare valdes Marie Kantermo. Jaana Peterson och Karlo Pesjak valdes in som suppleanter. Förutom dessa, består styrelsen under 2017 av Thorsten Klint (ordförande), Johnny Palmer (kassör). Avgående styrelseledamöter Viktor Sundberg och Jukka Lausmaa och Anders Henriksson tackades för sina fina insatser i styrelsen.

De första planerna för PN:s vår- och höstexpeditioner lades.

Styrelsen informerade om kommande PhotoNatura-Dagen som går av stapeln i Hässleholm 4 mars. Intresset för seminariet är stort och anmälningarna trillar in. 

En viktig punkt på PN:s årsmöten är inval av nya medlemmar. I år valdes Eva Danelius in som ny medlem. Vi välkomnar Eva in i PN och ser fram mot att träffa henne på kommande möten och aktiviteter framöver.

Nedan kan ni se lite blandade bilder från denna vackra miljö och mycket trevliga sammankomst.

GLÖM INTE ANMÄLA ER TILL PHOTONATURA-DAGEN 4 MARS 2017.

DAGEN NI INTE FÅR MISSA. KOLLA HÄR>