Medlemsmöte 26 mars 2017

01_Elisabeth
Foto: Elisabeth Liljenberg

Söndagen den 26 mars samlades ett glatt gäng medlemmar till ett medlemsmöte.

Kvällens värd Johnny hälsade alla välkomna och presenterade vad kvällen skulle innehålla.

Bente inledde kvällen med att visa bilder från sina två Svalbardsresor. En trevlig mix av bilder som visade det säregna landskapet varvat med vilda djur och bilder som skildrade hur det var att åka med på en sådan resa.
Bente visade ett bildspel med de fascinerade isbjörnarna vilka var höjdpunkten på den första resan. På den andra resan var det valarna som var höjdpunkten. Nu har Bente varit i kontakt med Fredrik Broms i Norge som håller på att kartlägga valarna.
På stjärtfenan kan man identifiera individerna då dess form och mönster är unika för var och en liksom våra fingeravtryck är. Det norska foto-ID-projektet har kartlagt ca 800 olika individer av knölvalar och följer hur de förflyttar sig. Bente hade bilder på 5 individer vilka inte identifierats tidigare och kommer att läggas till ID-projektet. Länk till webbportalen> om ni vill se mer.

Så var det dags för ”3x3x3 – Tankar och känslor kring bilder” (3 bilder, 3 fotografer, 3 min)
Temat denna gång var ”ögonkontakt” och det var Håkan, Thorsten och Bengt-Ove som hade vars 3 bilder på vilda djur som de haft ögonkontakt med vid fototillfället. Eller så var det djuren som hade ögonkontakt med varandra. Det var olika typ av blickar vid dessa möten som var intressanta att tolka.

Fikadags. En mycket viktig punkt. 

Efter fikat visade Rolf oss en liten resumé av PN-dagen. Det var en trevlig tillbakablick.
Marie redovisade också enkätresultatet som genomgående visade ett mycket bra resultat. 

Sen var det Kristians tur att visa oss ett fint projekt han arbetat med. Han har under två års tid arbetat tillsammans med Gustav Heldén. Arbetet gick ut på att att kartlägga Bäcksländor i Forsakarsbäcken och Mjöån. Det var en fin samling bilder vilka visade de olika Bäcksländornas olika levnadsstadier. En viktig dokumentation för framtiden.

Så hade styrelsen en liten stunds information innan vi startade bildkvällen.

Denna kväll formade vi om bildkritiken på ett nytt sätt som gick ut på att bilderna var mer anonyma. Vi avslöjade inte vem som tagit dem förrän efter alla bilder analyserats. Alltid intressant göra saker på olika sätt som ger olika infallsvinklar.

Nedan presenteras ett urval bilder från bildkvällen.