Utställning Å från a till ö

Patrik Leonardsson/PN ställer ut bilder från sin senaste bok, Nissan – en å från a till ö. Bildresan, såväl på land som i

luften, startar vid mossen Nissakälla i trakten av småländska Taberg och slutar i Halmstad i mötet med Västerhavet.
Stadsbiblioteket Halmstad
Fri entré
Utställningsperiod: 6/3-11/4.