Anna Kristiansson/PN

Anna som är medlem i PhotoNatura och hennes man Lasse har publicerat en läsvärd och bra artikel

med fina bilder i biofotos tidning ”Naturfotografen”  Utgåva Nr 3 – 2010. Det går bra att prenumerera på tidningen om du önskar det, 4 nummer/år för 390:- www.biofoto.no. Som medlem i Biofoto får du tidningen gratis.