Medlemsansökningar

Nu öppnar vi upp för nya medlemsansökningar.

Nytt är att vi lagt upp ansökningsformulär på hemsidan. Man går in på sidan Bli medlem längst ner finns länk till ansökningssidan. För att komma åt den sidan krävs lösenord, vilket du som sökande får av oss vid kontakt: ansokan@photonatura.se

Vi har justerat medlemsansökning något, följande är nytt:
– Minst 70% av originalbilden skall vara kvar vid ev beskärning. Ev. avsteg skall tydligt anges med förklaring.
– Vi förbehåller oss rätten att kräva in RAW-filer av upp till 10 ansökningsbilder.
Din ansökan och bilder skall vara oss tillhanda senast 1 december för att vi skall kunna behandla den på vårt årsmöte.