P R E S S M E D D E L A N D E

PhotoNatura drar in bok efter misstanke om bildfusk

Föreningen PhotoNatura, där fotografen Terje Hellesø tills nyligen var medlem, har beslutat att dra in den återstående upplagan av boken PhotoNatura #1, utgiven våren 2011. I boken medverkar Terje Hellesø med en text och sex bilder varav flera är starkt misstänkta för att vara manipulerade. Beslutet fattades efter kontakt med sakkunniga jurister. Grunden är att föreningens vetskap att Terje Hellesøs bilder kan innehålla någon annans bildmaterial kan göra oss skyldiga till medverkan till upphovsrättsintrång. Den risken är PhotoNatura Ekonomisk förening, som står som utgivare av boken, inte villig att ta. PhotoNatura tar på starkast möjliga vis avstånd från Terje Hellesøs agerande. Det gäller såväl manipulationen av bilderna, stölden av originalbilderna han använt vid manipulationerna, hans direkt osanna texter samt hans svek och lögner mot kollegor och vänner. Skadan detta har orsakat PhotoNatura och naturfotografin i stort är för tidigt att uppskatta.

Styrelsen i PhotoNatura
Kontaktpersoner
Sven Persson (ordf. PhotoNatura ek. för.): 0705-38 55 45
Stefan Andersson (ordf. PhotoNatura): 0709-16 63 52

www.photonatura.se