Terje Hellesø och PhotoNatura

Terje Hellesø lämnade i början av september PhotoNatura efter avslöjandet om omfattande bildmanipulationer.
Från PhotoNaturas sida var ett annat utfall omöjligt. De övertramp Terje Hellesø gjorde sig skyldig till är helt oförenliga med allt som PhotoNatura står för. Vi tar på starkast möjliga vis avstånd från Terje Hellesøs agerande. Det gäller såväl manipulationen av bilderna, stölden av originalbilderna han använt vid manipulationerna som hans uppdiktade texter till stöd för bilderna. Skadan detta har orsakat PhotoNatura och naturfotografin i stort är ännu för tidigt att uppskatta.

I boken PhotoNatura #1, som föreningen gav ut i februari 2011, medverkar Terje Hellesø med en text och sex bilder. Flera av dessa bilder är misstänkta för att vara manipulerade. Om så visar sig vara fallet kommer PhotoNatura att vidta lämpliga åtgärder.