P R E S S M E D D E L A N D E

Terje Hellesø lämnar PhotoNatura

Efter samtal och diskussioner med styrelsen för PhotoNatura har Terje Hellesø beslutat att lämna föreningen. Den senaste veckans avslöjande av omfattande bildmanipulationer har lett till insikten att hans handlande står i direkt strid med PhotoNaturas stadgar och etiska förhållningsregler. Styrelsen har godkänt hans begäran om utträde. Terje Hellesø är en av grundarna till föreningen PhotoNatura och var sedan flytten från Skåne hedersmedlem.

Styrelsen för PhotoNatura har också ambitionen att tillsammans med övriga naturfotoorganisationer inom Norden arbeta för gemensamma etiska riktlinjer gällande tillkomsten av naturbilder. Detta för att ytterligare markera frågans betydelse och stärka den äkta, omanipulerade naturbildens ställning.

Styrelsen i PhotoNatura

Kontaktpersoner
Stefan Andersson, Hässleholm (ordförande): 0709-16 63 52

Magnus Persson, Halmstad (styrelseledamot): 0703-12 36 92