P R E S S M E D D E L A N D E

Med anledning av att PhotoNaturas medlem Terje Hellesø erkänt omfattande bildmanipulationer vill styrelsen göra ett uttalande. PhotoNaturas stadgar och etiska regler talar entydigt om vikten av äkthet och ickemanipulerade bilder. De föreskriver både aktsamhet i fotograferingssituationen och under bildernas digitala efterarbete. I det aktuella fallet vill vi innan några beslut fattas först få hela skeendet klart för oss och dessutom höra Terje Hellesøs version av händelserna. Först därefter kommer eventuella konsekvenser att diskuteras.
Styrelsen i PhotoNatura
Stefan Andersson, Hässleholm (ordförande): 0709-16 63 52

Magnus Persson, Halmstad (styrelseledamot): 0703-12 36 92