Patrik Leonardsson lanserar ny bok

Nissan en å från a till ö

Efter att i sin förra bok ha tagit sig an den halländska ö-världen, i sanning mer okänd än ökänd, kastar sig nu Patrik

Leonardsson över Nissan, den å som alltid flutit som en blå tråd genom hans liv. Han följer den ända från källan mitt ute på en mosse vid småländska Taberg, via dess slingrande lopp genom två landskap till mynningen i Halmstad. En resa med mängder av nedslag: mytiska, mystiska, historiska, geografiska. Några bilder kan du se här
Artikelförfattare: Magnus Persson