Stipendium att söka för naturfotografer!

Erna och Victor Hasselblads Stiftelse utlyser ett stipendium till en naturfotograf. Stipendiet ges i samarbete med
Vårgårda fotoklubb. Ändamålet med stipendiet är att, med Victor Hasselblads naturintresse i åtanke, uppmuntra naturfotografin i Norden.

Behörighet
Den sökande skall vara medborgare i något av de nordiska länderna eller medborgare av annat land men permanent bosatt i Norden.

Stipendiet är i första hand avsett att sökas av talangfulla naturfotografer för finansiering eller bidrag till finansiering av ett konstnärligt eller dokumentärt nyskapande projekt inom naturfotografin. Stor vikt vid bedömningen läggs vid projektets kreativa nivå. Avsikten är att ge företräde till yngre sökande.

• Stipendiebelopp: 100.000 kronor
• Ansökan senast: 1 mars 2010
• Kungörande: Stiftelsen offentliggör vem som utsetts till
mottagare av stipendiet i månadsskiftet maj/juni 2010

För ytterligare information och ansökningsblankett: www.hasselbladfoundation.org

Erna och Victor Hasselblads Stiftelse
Ekmansgatan 8
412 56 Göteborg
Tel: 031-778 2154
E-post: info@hasselbladfoundation.org