PRESSMEDDELANDE

PRESSMEDDELANDE
Skånsk Naturfotofestival genomförs inte under 2013!

Sedan våren 2007 har vi regelbundet genomfört en mycket uppskattad naturfotofestival på Hässleholm Kulturhus i mitten av mars månad. Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Skåne, PhotoNatura, Göingebygdens Biologiska förening och Hässleholms Fotoklubb har under senare år stått som värdar för arrangemanget, som lockat drygt 1 200 deltagare per festival de två senaste åren. Under hela tiden har vi utvecklat konceptet för festivalen i syfte att skapa fler och allt nöjdare festivaldeltagare, vilket vi faktiskt lyckats med!

Vi har dock kommit i ett läge där omfattningen av festivalen, förutom drygt tusen ideellt arbetade timmar, även kräver en deltidsanställd projektledare. Till 2013 har vi inte lyckats finansiera denna tjänst och vi har därför fattat beslut att låta Skånsk Naturfotofestival ”vila” under 2013, för att till 2014 – tillsammans med lämplig kommersiell aktör – arbeta fram ett koncept med realistiska arbetsinsatser och en ekonomi i balans.

Vår hemsida – www.naturfotofestival.se – kommer att finnas kvar och där kommer vi fortlöpande att lämna information om hur arbetet med festivalen 2014 fortskrider.

Vi tackar alla dem som genom åren varit engagerade i Skånsk Naturfotofestival – medverkande föreningar, frivilliga funktionärer och alla festivaldeltagare – och ber er ha tålamod under nästa år, så återkommer vi 2014!

Frågor kan ställas till undertecknad via nedanstående kontaktuppgifter!

Med vänlig hälsning Thomas
Thomas Johnsson
Distriktschef
Studiefrämjandet i Skåne och Blekinge
Box 2003
281 02 Hässleholm
Telefon 0451-140 91
Mobil 070-331 61 26
thomas.johnsson@studieframjandet.se