Jukka Lausmaa/PN bildvisning – Tresticklans nationalpark

Jukka Lausmaa
Foto: Jukka Lausmaa

Vid medlemsmötet den 5 oktober berättade Jukka om Tresticklan och visade bilder från sina besök i denna relativt okända nationalpark som ligger i ett avlägset hörn av Dalsland på gränsen mot Norge.

Karakteristiskt för området är den glesa tallskog som växer på de bergåsar som löper genom parken i nord-sydlig riktning och som skapats under den senaste istiden. Mellan de 20-50 m höga åsarna finns långsmala myrpartier och sjöar som ofta ligger spegelblanka. I övergången mellan åsar och dalar kan man finna rasbranter och granskogspartier.

Skogen är med sydsvenska mått ganska gammal, den har mestadels växt upp efter en stor skogsbrand under 1830-talet och har sedan dess fått stå orörd. Tresticklan är inget viltparadis, men har man tur kan man skymta en älg, ett rådjur eller en räv.

Tresticklan och det i Norge angränsande Lundsneset naturreservat är också sedan länge ett väletablerat vargrevir.  Vår- och sommartid kan se eller höra många olika fågelarter, exempelvis tjäder, orre, tranor, smålom, nattskärra, ugglor, fiskgjuse och kungsörn. Trots att Tresticklans natur är ganska oansenlig så kan man här uppleva en verklig vildmarkskänsla och ödslighet.

För fotografen finns massor att upptäcka bara man ger sig tid att lära känna området vilket Jukka har gjort genom ett 20-tal turer de senaste åren. Utöver naturupplevelserna är det som lockar fotografiskt framförallt skogsmiljöerna, fantasifulla träformationer, abstrakta speglingar och fåglar.

Jukka gav exempel på detta med bilder av bland annat trolska skogsmiljöer, fantasifulla figurer och smålomar i skön vildmarksmiljö, varav några visas nedan.