PhotoNatura på Åland våren 2014

Bild: Anita Campbell
Bild: Anita Campbell

Vårexpedition med PN våren 2014 av Anita Campbell

PhotoNatura anordnar en fotoexpedition på våren och en på hösten. Denna vår var det Åland som blev målet för expeditionen. Tyvärr var vi bara tre deltagare som fick njuta av en exceptionell vecka på det exotiska Åländska Föglö.

Föglö är en samling öar mellan Mariehamn och Kökar som knappt sexhundra själar kallar hem. En halvtimme i bilen räcker för att ta sig från Föglös nordostligaste hörn till den sydvästliga utposten.

Vi kamperade i en av elva stugor på östra Föglö som alltsom oftast hyrs av fritidsfiskare. Pga av dessa fisketurister är de 100 hektar unika landområde som denna stugby ligger på relativt orörd. Folk drar ut till havs med båt för att fiska och lämnar därmed lav- och mossbeklädda klippor orörda. Här har vi magnifika fotoobjekt.

Det ö-beströdda skärgårdslandskapet intill stugbyn är också oerhört häftigt, och i vikar och sund huserar fisk- och silvertärnor, svarthakedoppingar, småskrak, ejder, strandpipare och andra sjöfåglar. Havsörnar tar sina dagliga jaktronder över området. För en som somrat på Åland i flera decennier är överdådet av tärnor och svarthakedoppingar märkbart denna vår.

Tack vare roddbåten, som ingår i stughyran, kunde vi komma kobbar och skär närmare och få fina sjöfågelbilder. Vi ser till vår glädje också att vattenkvaliteten förbättrats avsevärt sedan början på 2000-talet. Blåstången är på inmarsch igen. Dagen då vi fotar till havs har det åländska havet aldrig legat så stilla och blankt. ”Man kan ju bli religiös” säger Johnny Palmér, och vi andra nickar överensstämmande – klick, klick, klick.

Kommunen har lagt en fyra kilometer lång vandringsled intill stugbyn som ringlar sig genom orörd tallskog som sjuder av mossor och lavar. Efter halva vandringen kan man få en magnifik överblick över skärgårdslandskapet genom att klättra upp i det tio meter höga fågeltornet och på en klar dag se ända bort till den mytomspunnena ön Kökar.

Lämnar man stugområdet finns det ytterligare många överraskningar för en naturfotograf. Rådjur, rävar, bisamråttor och på våren orkidéer, samt en hel del intressanta insekter och fåglar förstås (Föglö – fågelön). Detta unika kustnära område kan hålla en fotograf i ett järngrepp i flera veckor. Man bara njuter.

Ålandkarta-1