Jörgen Schön/PN ställer ut på Skånsk Naturfotofestival

Jörgen Schön är en av föreningens nya medlemmar år 2010!

Han är en av utställarna under skånsk naturfotofestival 19-20 mars 2010 i Hässleholm.

Jorgen_schon_web

Är en smått hängiven naturfotograf som verkar och bor mitt i mörkaste småland. Kärnan i mitt fotograferande ligger i en ständig fascination och nyfikenhet inför naturens och livets sinnrika mångfald. Hittar som oftast mina bilder i den natur som finns i min omedelbara närhet, men är inte främmande för att vidga vyerna ibland också.

Utforskandet av både dom små och dom stora landskapen i naturen inspirerar och fascinerar – vilket har också gett mig en förståelse för vår känsliga roll i den natur som vi ju alla är en del av. Tänker oftast inte i motiv – utan det viktigaste för mig är att bilden berör eller vidgar seendet bortom det direkt uppenbara – motivet har då oftast en underordnad roll. Gillar det fotografiska mediets förmåga att frysa ett ögonblick, och som budbärare av känslor och upplevelser.

Brinner mycket för naturbilden, men dras också till andra bilder som har en konstnärlig ambition. Mitt naturfotografiska mål är nog inte att objektivt dokumentera och avbilda, utan mer ett försöka fånga naturens väsen och visa hur jag tolkar den.

Naturfoto är för mig i första hand en källa till avkoppling, jag trivs ute i naturen och känner att jag hör hemma där. Men det är också ett sätt att betrakta omvärlden i stort och smått.

Hemsida: www.schonfoto.se

20090102-147620080712-7410
20081102-0538