Marie Kantermo/PN och Brutus Östling/PN föreläser på Naturfotodag på Fotografiska


Foto: Marie Kantermo


Foto: Brutus Östling

 
 

Lördagen den 7 april föreläser två av PhotoNaturas medlemmar på Fotografiska i Stockholm

Kl. 09.05  –  Brutus Östling: Under Afrikas himlar

Kl. 13.00  –  Marie Kantermo: Förtrollande skog

 

Läs mer här>