PhotoNatura stödjer Naturfotografernas skogsupprop

 

PhotoNatura delar Naturfotografernas oro över det svenska skogsbruket. 
Vi sträcker ut en hand till alla naturfotografer.

Låt oss gemensamt protestera mot den här massiva förlusten av skogar med hög biologisk mångfald. 

 

Naturfotografernas skogsupprop:

Föreningen Naturfotograferna /N är djupt bekymrade över det svenska skogsbruket.

Vi har här skrivit ett öppet brev till flera ministrar i den svenska regeringen där vi uttrycker vår oro över den dramatiska förändring det svenska skogslandskapet genomgår, vilket leder till förlust av biologisk mångfald och rubbade ekosystem.

Vi sträcker ut en hand till alla naturfotografer, låt oss gemensamt protestera mot den här massiva förlusten av skogar med hög biologisk mångfald. 

Här kan du läsa vårt öppna brev>>   Om du delar vår oro vänligen överväg att skriva under detta brev.

Johan Lind, ordförande, på uppdrag av styrelsen och föreningen Naturfotograferna /N

Massmedia: Sveriges Radio 180514 med Anette Seldén.


In english:

The nature photographers of Naturfotograferna /N – The Swedish Association for Nature Photographers – are deeply concerned regarding Swedish forest management. 

Here we have written an open letter to ministers of the Swedish government in which we express our deepest concern regarding the dramatic transformation of our forest landscapes resulting in a loss of biodiversity and disturbed ecosystems.

We call upon all nature photographers to join our protest against the loss of high conservation value forests in Sweden. 

Here you find our open letter >>  Read it, and if you share our concern please consider signing this letter.

Johan Lind, Chairman, on behalf of the Board, and the association Naturfotograferna /N

(The Swedish Association for Nature Photographers)