PHOTONATURA MEDLEMMAR FÖRELÄSER PÅ VÅRGÅRDA NATUFOTOFESTIVAL 2019

Bilder: Mia Olovsdotter

Så var det dags för Vårgårda naturfotofestival igen. Den arrangeras av Vårgårda fotoklubb och är en mycket populär tillställning som drar många besökare.

Två av PhotoNaturas medlemmar kommer att visa bilder på Vårgårda naturfotofestivals stora scen 2019. Nämligen:
Mia Olovsdotter – Bildfrön
Marie Kantermo – Deltar i bildvisning 20×20

En spännande helg väntar med mycket naturbilder, fina utställningar och trevliga möten. Programmet för helgen kan ni se här>

Flera av PhotoNaturas medlemmar utöver föreläsarna kommer att besöka festivalen så vi hoppas att vi ses där.

I sporthallen kommer vi även att sälja vår nyaste bok Personligt – ”Tanken bakom bilden”

Bild: Marie Kantermo